Deel 3 van romancyclus Het wolfsbit is verschenen

In de eerste week van april dit jaar kwam Karl Marx Universiteit, deel 3 van de romancyclus Het wolfsbit, van de drukker. Het is opnieuw een lijvig boek, 388 pagina’s, en heeft een kleurrijk omslag. Op de voorkant zien we de kop van Che Guevara, gemaakt van kleine tegels. Die bevindt zich op een gevel tussen twee ramen en is omgeven met graffiti. De afbeelding past tussen de andere omslagen van de cyclus: graffiti op muren in Berlijn. Zij past ook bij de inhoud van het boek: het verhaal van de studentenrevolutie van eind jaren zestig.

De roman beging met de Meirevolutie in Parijs in mei 1968 en eindigt met de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam op 16 mei 1969. Daartussen ligt de bezetting van de Universiteit van Tilburg, toen nog Katholieke Hogeschool Tilburg geheten. Op de achterkant van boek lezen we de inhoud van het boek in het kort: ‘Mei 1968 barstte in Parijs de studentenrevolutie los. In Nederland vond een jaar later de eerste bezetting van een universiteitsgebouw plaats. In Tilburg. Enkele maanden eerder was de universiteit omgedoopt tot Karl Marx Universiteit. Op Tilburg volgde de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam. De gebeurtenissen waren voorpaginanieuws in binnen- en buitenland. In deze roman wordt de roerige geschiedenis van die jaren beschreven en beleeft de lezer de liefde die de oudere journalist Fedde Reephof opvat voor Nicole, een jeugdige studente die zich volop in de chaos stort.’

Karl Marx Universiteit verscheen eerder, in 2009, onder het pseudoniem Tymen Trolsky. Het is herdrukt en ingepast in de cyclus.

Het verliteratuurde seminarieleven van Jasper Mikkers

In Kap en koord, het blad van de Nederlandse kapucijnen, verscheen een recensie van de roman Het einde van de eeuwigheid. Deze roman vormt deel 2 van de cyclus Het wolfsbit.

In de recensie schetst Piet van Asseldonk, een van de redacteuren van het blad en oud-seminarist, een helder beeld van het boek en de cyclus.

Kap en koord is aan zijn 63e jaargang toe, maar houdt binnenkort op te bestaan. Reden daarvoor is dat de orde van de kapucijnen in Nederland aan het uitsterven is. De laatste minderbroeders kapucijnen wonen in het verzorgingsklooster in Tilburg en elk jaar wordt hun aantal kleiner.

De roman Het einde van de eeuwigheid speelt in de jaren zestig van de vorige eeuw. In die tijd stonden geloof en leer onder hoge druk en beleefde het seminarie haar ondergang. Het seminarie van de kapucijnen in Oosterhout dat in 1967 werd opgeheven, vormt de locatie voor de roman en leverde de stof en inspiratie op.

 

Bespreking boek in Kap en koord

 

 

 

Recensie Het einde van de eeuwigheid in Brabants Dagblad

In het Brabants Dagblad van vandaag 6 juni staat een bespreking van mijn roman Het einde van de eeuwigheid. Niet iedereen is geabonneerd op deze krant. Daarom plaats ik hier een foto van de recensie. Die recensie, geschreven door Mieske van Eck, is helder en kernachtig. Ondanks de beperkte lengte van het stuk weet zij heel wat interessante informatie over het boek mee te delen.