Het Wolfsbit

Het wolfsbit is een romancyclus die bestaat uit zeven delen. In september 2022 verscheen het eerste deel, De kleine jongen en de rivier. In het najaar van 2026 zal deel 7 verschijnen.

De kleine jongen en de rivier verscheen eerder, in 1994, maar aan het boek zijn een novelle en 16 nieuwe verhalen toegevoegd. Drie andere boeken die deel uitmaken van de cyclus, verschenen ook eerder en zijn eveneens uitgebreid met nieuwe teksten, soms op kleine onderdelen gewijzigd. Drie delen zijn nieuw.  

De kleine jongen en de rivier en dus ook de cyclus beginnen met De rieten koffer, een novelle die het leven van Albert Pafort beschrijft, de vader van Henri en een van de hoofdpersonages van de cyclus.  Zowel de novelle als het laatste verhaal van het boek eindigen met het vertrek van Henri naar het seminarie. 

Naast Henri bevolkt nog een groot aantal andere personages de zeven delen van de cyclus. Sommigen worden gevolgd vanaf hun kinderjaren tot aan hun ouderdom, anderen duiken op en verdwijnen weer om verderop in de cyclus opnieuw te verschijnen. Allemaal maken ze deel uit van een weefsel van gebeurtenissen dat 102 jaren overspant, van 1918 tot 2020, van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de eerste  uitbraak van de corona-epidemie. De verhalen, novellen en romans spelen zich af in het zuiden van Nederland, maar ook boven de grote rivieren, in Spanje, Italië, Zuid-Amerika en andere landen en continenten. Sommige werelden die beschreven worden, bestaan niet meer, andere zijn herkenbaar voor iedereen. 

De cyclus zal uit de volgende boeken bestaan (de streefdatum van verschijning van de elk boek wordt achter de titels vermeld): De kleine jongen en de rivier (2022), Het einde van de eeuwigheid (2023) Karel Marx Universiteit (2023), Jonge beloften (2024), De klimmer (2025), Een late Goya (2025), De terugkeer (2026).