Boek 2 – Het einde van de eeuwigheid

In april zal Het einde van de eeuwigheid worden heruitgegeven. Het is deel 2 van de romancyclus Het wolfsbit.
De oorspronkelijke versie van Het einde van de eeuwigheid is van 2001. De roman is met drie hoofdstukken uitgebreid. Dat was nodig om personages te introduceren die verderop in de cyclus een belangrijke rol zullen spelen. De nieuwe uitgave zal een flink aantal pagina’s tellen, rond de 600.
De komende vier jaar zullen de volgende vijf delen verschijnen. In 2026 moet de cyclus voltooid zijn. Hieronder volgen drie fragmenten, een uit elk toegevoegd hoofdstuk.