Het verliteratuurde seminarieleven van Jasper Mikkers

In Kap en koord, het blad van de Nederlandse kapucijnen, verscheen een recensie van de roman Het einde van de eeuwigheid. Deze roman vormt deel 2 van de cyclus Het wolfsbit.

In de recensie schetst Piet van Asseldonk, een van de redacteuren van het blad en oud-seminarist, een helder beeld van het boek en de cyclus.

Kap en koord is aan zijn 63e jaargang toe, maar houdt binnenkort op te bestaan. Reden daarvoor is dat de orde van de kapucijnen in Nederland aan het uitsterven is. De laatste minderbroeders kapucijnen wonen in het verzorgingsklooster in Tilburg en elk jaar wordt hun aantal kleiner.

De roman Het einde van de eeuwigheid speelt in de jaren zestig van de vorige eeuw. In die tijd stonden geloof en leer onder hoge druk en beleefde het seminarie haar ondergang. Het seminarie van de kapucijnen in Oosterhout dat in 1967 werd opgeheven, vormt de locatie voor de roman en leverde de stof en inspiratie op.

 

Bespreking boek in Kap en koord