Deel 3 van romancyclus Het wolfsbit is verschenen

In de eerste week van april dit jaar kwam Karl Marx Universiteit, deel 3 van de romancyclus Het wolfsbit, van de drukker. Het is opnieuw een lijvig boek, 388 pagina’s, en heeft een kleurrijk omslag. Op de voorkant zien we de kop van Che Guevara, gemaakt van kleine tegels. Die bevindt zich op een gevel tussen twee ramen en is omgeven met graffiti. De afbeelding past tussen de andere omslagen van de cyclus: graffiti op muren in Berlijn. Zij past ook bij de inhoud van het boek: het verhaal van de studentenrevolutie van eind jaren zestig.

De roman beging met de Meirevolutie in Parijs in mei 1968 en eindigt met de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam op 16 mei 1969. Daartussen ligt de bezetting van de Universiteit van Tilburg, toen nog Katholieke Hogeschool Tilburg geheten. Op de achterkant van boek lezen we de inhoud van het boek in het kort: ‘Mei 1968 barstte in Parijs de studentenrevolutie los. In Nederland vond een jaar later de eerste bezetting van een universiteitsgebouw plaats. In Tilburg. Enkele maanden eerder was de universiteit omgedoopt tot Karl Marx Universiteit. Op Tilburg volgde de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam. De gebeurtenissen waren voorpaginanieuws in binnen- en buitenland. In deze roman wordt de roerige geschiedenis van die jaren beschreven en beleeft de lezer de liefde die de oudere journalist Fedde Reephof opvat voor Nicole, een jeugdige studente die zich volop in de chaos stort.’

Karl Marx Universiteit verscheen eerder, in 2009, onder het pseudoniem Tymen Trolsky. Het is herdrukt en ingepast in de cyclus.