Indonesische gedichten

Nadat hij zijn toog aan de kapstok had gehangen, begon oud-hoogleraar Frans van de Ven, ook bekend onder het pseudoniem Frank Valkenier, een kleine uitgeverij: de Brandon Pers, te Tilburg. Hij schafte een degelpers aan, liet zich onderrichten door oude vaklui die het oude letterzetten beheersten, kocht kasten met loden letters en begon te drukken. Uiteindelijk zouden meer dan dertig bibliofiele uitgaven uit zijn handen komen. Had had regelmatig overleg met degene wiens werk hij uitgaf, maar in beginsel deed hij alles zelf: hij koos het papier, de letter, bepaalde het formaat, zette de letters, drukte met de hand, vouwde, naaide, verzond. Hij werkte gemiddeld een half jaar op een uitgave, die een oplage had van ongeveer 150 exemplaren. De meeste ervan gingen naar lezers die zich op alle uitgaven hadden geabonneerd. Voor een uitgave bij de Brandon Pers kwam alleen het werk van Brabanders in aanmerking. Toevallig woonde ik in die provincie, niet eens ver van hem vandaan, in dezelfde stad.

Zo kon het gebeuren dat ik, na van hem een telefoontje en uitnodiging ontvangen te hebben, met een kleine verzameling kwatrijnen bij hem aanbelde. Dat was einde 1977, als ik me dat goed herinner. Ik schreef de gedichten in de anderhalf jaar die daaraan voorafgingen. Een maand later meldde ik me opnieuw bij hem, we maakten onder het drinken van een kop koffie en onder het toeziend oog van kostbare iconen een definitieve selectie en vier maanden later, in 1978, verscheen de bundel. De titel luidde Kwatrijnen, en bevatte 40 vierregelige gedichten.

De Brandon Pers bestaat nog, Frans van de Ven is in 1999 overleden.

Sommige titels die de Brandon Pers uitbracht, werden door boekhandel Gianotten in Tilburg herdrukt. Ook Kwatrijnen.

In 2018 verscheen een nieuwe poëzie-uitgave van mij bij de Brandon Pers: Nachtleven. De bundel telt 22 sonnetten. Daisy Karthaus maakte tien aquarellen bij de gedichten.