De klimmer

Centraal thema van dit boek is het opgeven van verzet en vrijheid, omdat totale vrijheid leidt tot eenzaamheid en ontworteling.

De klimmer, uit 2002, is een nieuw deel in de romancyclus Het wolfsbit. Deel 1 (De kleine jongen en de rivier)en 2 (Het einde van de eeuwigheid) verschenen eerder al, deel 3 (Karl Marx Universiteit) verscheen in 2009.

In het wielrennen en met name het klimmen ervaart Henri, hoofdpersonage in Het Wolfsbit, de ultieme vrijheid. Die vrijheid wordt gesymboliseerd door een vogel, een slechtvalk. Dat is de snelste onder de vogels. In het boek staat de slechtvalk symbool voor de in vliegende vaart afdalende wielrenner. Vrijheid wordt verder ervaren in de roes van het dalen, op de racefiets. Henri is een snelle en bijna roekeloze daler.

Henri heeft al jaren geen relatie meer, maar laat zich aan het einde van het boek toch binden: door de liefde.  Beschreven wordt het verlangen aan eenzaamheid te ontsnappen, de behoefte zin te ervaren in het leven, een zin die niet gerealiseerd kan worden zonder een verbinding aan te gaan.