Op 1-10-2007 vond een commissiedebat plaats over de vraag of het werk ‘De Kruisweg’ maatschappelijk acceptabel en subsidiabel was.

[pwaplusphp album=”Kruisweg”]