Deel 2 Het wolfsbit

In april zal deel 2 van de romancyclus Het wolfsbit verschijnen. De titel is: Het einde van de eeuwigheid. De eerdere editie van deze roman is uitgebreid met drie nieuwe hoofdstukken. Daarin zullen personages die een belangrijke rol spelen in volgende delen van de cyclus, worden geïntroduceerd. In het slothoofdstuk neemt Henri Pafort die we in De kleine jongen en de rivier leerden kennen, neemt afscheid van het internaat.