Henk Kuiper overleed dinsdag 1 april. Aan kanker. Hij was al geruime tijd ziek. Hij werd 63 jaar oud.

In de rouwbrief die zijn familie verstuurde, wordt hij als volgt omschreven: Huttoniaan, visionair, stadsbioloog, bomenkenner, IVN-erelid, ornitholoog, Groene Sinterklaas, wereldverbeteraar, luis in de gemeentepels, Lindebeschermer, natuurfotograaf, schrijver, milieuactivist avant la lettre, excursieleider, idealist en strijder tegen de consumptiedwang.

Henk Kuiper was een opmerkelijke Tilburger. Bevlogen, strijdbaar, fanatiek, principieel. Hij kende weinig twijfel, boog niet voor autoriteiten. Ieder die met natuurbehoud in de stad begaan was, kwam hem tegen en had een bondgenoot aan hem. Hij beperkte zich niet tot kritiek en verzet. Hij schreef boeken, artikelen, fotografeerde, legde vast. Hij gaf de stadsnatuur een naam en maakte die zichtbaar.

Aan deze Tilburger die decennialang zijn stempel drukte op de stad en de stadsbewoners leerde kijken, heb ik in mijn hoedanigheid van stadsdichter een gedicht gewijd. Daarin wordt hij geëerd door de dieren en planten (een aantal van hen) die hij in zijn boeken beschreef en in (fotografisch) beeld vastlegde. En zo een bestaan gaf.

De lindeboom die Henk Kuiper kweekte uit wortels van de oude, weggehaalde lindeboom op de Heuvel, heeft nog altijd geen mooie plek gekregen in de stad. Dat moet nu gebeuren. Geef hier suggesties voor de plek waar de boom moet komen staan?

 

 

 

 

 

ROEP DE BOOMVALK NA

                                  in memoriam Henk Kuiper


 

wanneer de groene glans je treft van keizervliegen 

je het tie-wie-wie beluistert van de tureluur

je een vleermuis boven water aan een tak ziet wiegen

een varenblad ziet steken uit een muur

 

wanneer je perzikkruid ziet groeien tussen stenen

muggen om elkaar ziet dansen in de zon

op een kiezeldak een zandraket ziet brekebenen

ereprijs ziet bloeien op beton

 

wanneer je zoemen hoort of zingen

een geur opvangt van thijm of linde in de lente

kringelingen ziet van twinkelende waterdingen

 

wanneer je voor een ogenblik je pas inhoudt omdat

een vorm je opvalt, een geluid of kleur

van koningskaars of berenklauw

appelvink of kleine karekiet

judasoor of zonnedauw

heermoes of margriet

putter of roodborsttapuit

heggemus of watersnip

heksenmelk of fluitekruid

jacobsvlinder of oranjetip

haagwinde of hop

bijenwolf of egelskop

teunisbloem of stekelbrem

amberboom of meelbes

pyjamawants of watersnuffel

gele morgenster of gaasvlieg

keep of Turkse tortel

dikkopje of wintervlinder

vlaamse gaai of grote lijster

gele lis of waterlelie

korensla of wederik

 

wanneer je ziet wat hij met oog en lens heeft vastgelegd

met pen een plaats gaf in het leven van de stad

zoals de bundelzwam en groene specht

zebraspin en Spaanse aak

waterhoen en gele plomp

pimpelmees en paardebloem

dagpauwoog en kokerjuffer

vliegenzwam en zomertortel

dwergvleermuis en distelvlinder

pinksterbloem en blinde bij

hermelijn en hazelaar

duizendblad en driehoeksmossel

kaasjeskruid en rietgors

kleine leeuwenbek en roek

tijgerspin en bekermos

 

vertel het hen!

 

roep de boomvalk na en ganzen in hun vlucht

schrijf het met urinestralen in het zand

op dassenpad en reeënwissel bij het oversteken

 

en heb je het verteld aan al wat leeft op land

schrijf het met wolkenletters in de lucht

met schelpen op het strand

 

schrijf het met vingertoppen in de oeverrand

met je tenen op de bodem van rivier en beken

met je schoenpunt in de aslaag van een heidebrand

 

en als je het niet zeggen kunt of zingen, neurie het

of blaas het op trompet vanaf een toren

want laat het, laat het ieder horen:

hij is niet weg

 

hij is niet weg

hij bleef in alles wat er wortelt en beweegt

door zijn kijken, schrijven, foto’s maken, noemen

hebben muren, richels, goten, wegen

bewoning door natuur gekregen

 

hij is overal, want overal is leven

de kunst tot kijken heeft hij ons gegeven

in ons kijken kun je hem herkennen

 

hij sloot de ogen

maar hij is niet weg

hij gaf ons zijn gezichtsvermogen

hij is in alles wat we zien

 

P.S. De in dit gedicht genoemde dieren en planten komen voor in twee boeken van de hand van Henk Kuiper: Tilburg, daar leeft meer dan je denkt en Piushaven levende have, stadsnatuur onder de loep.

(De eerste foto is van Tilburgers.nl (John Geerts), de tweede van Henk Kuiper zelf, de derde van Omroep Brabant.)