Op woensdag 18 december wordt door poëzieminnend Tilburg afscheid genomen van Esther Porcelijn als stadsdichter. Dit gebeurt in de vorm van een poëzieprogramma in de Rode Salon van de Nieuwe Vorst, Willem II straat te Tilburg. Het initiatief daartoe is genomen door de nieuwe stadsdichter en Jeroen Abbing van Verse Pookoe, en in samenwerking met de voormalige stadsdichter, Esther Porcelijn. Verse Pookoe is een organisatie die de doelstelling heeft om getalenteerde jongeren een kans te geven hun kwaliteiten te laten zien en zich te ontplooien.

Voormalig stadsdichter Esther Porcelijn is gevraagd haar favoriete dichter voor deze avond uit te nodigen, een landelijk bekende dichter die zij om haar of zijn werk bewondert. Zij heeft gekozen voor Ester Naomi Perquin. (Aan het einde van dit bericht is meer informatie te vinden over deze dichteres.) Werk en persoon van Ester Naomi Perquin zullen uitgebreid aan bod komen deze avond en zij zal een voordracht houden en geïnterviewd worden. Daarnaast zal een gedicht van deze dichter dat voorafgaand aan deze avond door een Tilburgse componist-muzikant op muziek is gezet, worden uitgevoerd.

Ester Naomi Perquin – Foto Maatje van Eck

Verder zullen drie andere dichters voordragen uit hun werk. Onder hen is Esther Porcelijn zelf. Verder de Tilburgse dichter en performer Hans d’Olivat, oud-stadsdichter Frank van Pamelen, en Eva Kostelijk, een jong, nog onbekend talent, uitgenodigd door Verse Pookoe. Ook van Frank van Pamelen, Esther Porcelijn en Hans d’Olivat zal één gedicht op muziek worden gezet door een Tilburgse componist en op 18 december worden uitgevoerd.

Van de muzikale uitvoeringen van de gedichten zullen live opnamen worden gemaakt. In 2015, aan het einde van mijn termijn als stadsdichter, zal een cd, mogelijk dubbel cc, worden uitgebracht van gedichten van landelijk bekende dichters én plaatselijke talenten. Alle gedichten zijn door Tilburgse talentvolle componisten van muziek voorzien. Deze cd (dubbel cd) zal vergezeld gaan van een tekstboek, en cd en tekstboek zullen gepresenteerd worden tijdens een concert in 2015.

Daarnaast zal de landelijk bekende dichter gevraagd worden een gedicht te wijden aan Tilburg of een gedicht beschikbaar te stellen dat past in een poëzieroute die de komende jaren in Tilburg gerealiseerd wordt. De plannen daarvoor worden later verder uitgewerkt.

Deze avond zal dus op diverse manieren een doorwerking hebben in en voortzetting vinden bij de realisatie van toekomstige projecten.

De organisatie en presentatie van de avond zijn in handen van mijzelf als stadsdichter en van Esther Porcelijn als voormalig stadsdichter.

Esther Porcelijn en Tom America

De gastdichters zijn uitgenodigd in samenspraak met Esther Porcelijn.

Deze speciale editie van DichterBij, een poëzieprogramma van Esther Porcelijn, met daarin dit keer het afscheid van de voormalige stadsdichter, was vroeger in het najaar gepland, maar kon om diverse redenen niet eerder plaatsvinden. Het is een eerbetoon aan Esther Porcelijn en dankbetuiging voor wat zij twee jaar lang voor de stad heeft gedaan. Daarnaast is het een steun in de rug en aansporing aan het adres van Esther Porcelijn om door te gaan met evenementen te organiseren in Tilburg, initiatieven die vooral op jongeren gericht zullen zijn. Als geen ander kent Esther Porcelijn de weg in het jongerencircuit, zij beschikt over een uitgebreid netwerk dat nog altijd groter wordt.


Het PROGRAMMA van 18 december ziet er als volgt uit:

Hoofdgast Ester Naomi Perquin. (Zie voor informatie over deze dichteres verder hieronder.)

De volgende dichters treden op:

Ester Naomi Perquin
Esther Porcelijn
Hans d’Olivat
Frank van Pamelen
Eva Kostelijk

Vier componisten-uitvoerenden zetten een gedicht op muziek van vier optredende dichters en dat voeren dat uit. Deze componisten-uitvoerenden zijn:

Tom America
Peter Faber
Bart van de Lisdonk
Merit Visser

 

INFORMATIE OVER DE HOOFDGAST ESTER NAOMI PERQUIN

Ester Naomi Perquin is een rijzende ster en inmiddels een grote naam in de Nederlandse literatuur. Ze won in korte tijd allerlei prestigieuze prijzen, ondermeer de Liegend Konijn Debuutprijs, de Anna Blamanprijs, de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs en de J.C. Bloemprijs. Begin 2012 verscheen haar nieuwe bundel Celinspecties.Deze bundel werd bekroond met de VSB Poëzieprijs 2013. Dat is de prijs voor de beste poëziebundel uit 2012.

Ester Naomi Perquin werd geboren in Utrecht, groeide op in Zeeland en is sinds tien jaar woonachtig in Rotterdam. Ze volgde schrijfonderwijs in Amsterdam en werkte vier jaar als gevangenisbewaarder om dat te kunnen betalen. In 2007 debuteerde zij bij Uitgeverij van Oorschot met de dichtbundel Servetten halfstok. In 2009 volgde Namens de ander.
Ze draagt met regelmaat voor op festivals en in binnen- en buitenland. Perquin is columnist voor de Groene Amsterdammer en schrijft wekelijks radioverhalen voor VPRO’s De Avonden.

De VSB Poëzieprijs is een jaarlijkse prijs bedoeld voor de bekroning van een bundel Nederlandse poëzie, voor het eerst in boekvorm gepubliceerd in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de uitreiking van de prijs plaatsvindt.
De prijs, groot € 25.000,- met een sculptuur van Maria Roosen, is in 1993 ingesteld door het VSB Fonds op initiatief van Huub Oosterhuis en voor het eerst toegekend in 1994.