November 2009 verscheen de roman Karl Marx Universiteit, roman over een revolutie. Bij Uitgeverij Aspekt. (Herdruk vorig jaar.) Onderwerp van deze roman is de studentenrevolutie eind jaren zestig vorige eeuw, met name de gebeurtenissen in Tilburg die uitliepen op de bezetting van de Katholieke Hogeschool Tilburg en kort daarop het Maagdenhuis in Amsterdam.
Op 1 november dit jaar verschijnt een boek over hetzelfde onderwerp, getiteld 1969 Opstand in het Zuiden. Van de hand van Frans Godfroy, Paul Kuypers en Rob Vermijs. De boekpresentatie vindt plaats in Boekhandel Livius te Tilburg, op 1 november, vanaf 20.00 uur. Iedereen is welkom. Kijk voor het programma op mijn site www.jaspermikkers.nl., onder Actueel/Nieuws.

Ook is onder Actueel/Nieuws informatie te vinden over de roman Karl Marx Universiteit, roman over een revolutie. Op de site staan onder Actueel/Blogs ook zes interviews met personen die in 1968-1969 een belangrijke rol speelden tijdens de revolutie, zoals de Tilburger Albert Siebelink. Een lang interview met Wim Boerboom beschrijft hoe de revolutie nawerkte in de jaren erna, tot aan 1990.

PROGRAMMA PRESENTATIE BOEK 1969 OPSTAND IN HET ZUIDEN

‘1969. Opstand in het Zuiden’
 
Een historisch-filosofisch tweeluik over de jaren zestig en zeventig in Brabant, gebaseerd op de geschiedenis van de toenmalige studentenbeweging en het politiek-cultureel activisme in Tilburg. Met illustraties en interviews met betrokkenen. € 29,95
 
Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan de rector-magnificus van de Tilburg University, Prof. Philip Eijlander.
 
De presentatie vindt plaats op vrijdag 1 november 2013 in boekhandel Livius, Nieuwlandstraat 56, 5038 SP Tilburg. Aanvang: 20:00 uur.
 
Programma
20:00 uur inloop met drankje
20:25 uur welkom door Toon Buitinck namens boekhandel Livius
aansluitend inleiding door Charles Vergeer, filosoof
20:50 uur voordracht door K. Michel, dichter
21:00 uur toelichting door de auteurs
21:25 uur aanbieding van het eerste exemplaar aan Philip Eijlander, rector-magnificus van de Tilburg University
De avond wordt muzikaal opgeluisterd door zanger-gitarist en Dylan-vertolker 
Jacques Mees.

 

AANVULLENDE INFORMATIE

1969 Opstand in het Zuiden – Frans Godfroy, Paul Kuypers, Rob Vermijs

Een paar maanden eerder dan de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam – net toen men aan het vaststellen was dat de revolte van 1968 aan Nederland voorbij was gegaan – namen de studenten in Tilburg het voortouw in de studentenacties door de Katholieke Hogeschool Tilburg te bezetten. In dit tweeluik wordt de opstand in het Zuiden in een breed historisch-filosofisch kader geplaatst.

Opstandige bewegingen steken meestal onverwachts de kop op. Terwijl in 1969 de studentenbeweging in Nederland en elders uitgeteld leek, ontvlamde de strijd alsnog aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. De Tilburgse studentenopstand gaf niet alleen de aanzet tot een fundamentele herstructurering van het Nederlandse universitaire bestel, maar markeerde ook een ongekende politieke en culturele omwenteling in het katholieke Zuiden, die de maatschappelijke verhoudingen in de regio en daarbuiten van aanzien zou veranderen.

Wat dachten de jeugdige rebellen te bereiken? Haalden ze binnen wat ze wilden? En wat valt er van deze en soortgelijke opstanden te leren?

In dit historisch-filosofische tweeluik passeren de veelsoortige verschijningsvormen van de opstandige beweging, waar de studentenacties deel van uitmaakten, de revue: pacifisme, democratisering, ontkerkelijking, seksuele bevrijding, popmuziek, maatschappelijke actie en politiek en cultureel avonturisme. “Vroeger ging alles hard. Het rammelen aan het regentendom, het begin van de rebellie en het leegstromen van de seminaries en de kerken”, zegt popmuzikant Henny Vrienten die de woelige Tilburgse tijd persoonlijk meebeleefde.

De auteurs trekken de lijn door naar het heden en onderzoeken de betekenis van die rebelse episode tegen de achtergrond van de vaak onbegrepen moderniseringsgeschiedenis van het ‘donkere’ Zuiden. Het boek wordt gecompleteerd met een serie interviews waarin naast Vrienten twaalf andere betrokkenen van toen aan het woord komen.

Frans Godfroy (1948) is freelance journalist en socioloog. Hij nam in de jaren zestig actief deel aan de Tilburgse studentenbeweging. Van 1968 tot 1970 was hij redacteur van het Tilburgs Algemeen Studentenblad, en van 1971 tot 1978 redacteur en hoofdredacteur van het Tilburgs Hogeschoolblad.

Paul Kuypers (1929) is publicist. Hij schrijft over cultuurfilosofie en politiek. In de jaren zestig en zeventig was hij directeur van het Provinciaal Opbouworgaan Noord Brabant. Hij was in 1969 voorzitter van de structuurcommissie van de Katholieke Hogeschool Tilburg en later buitenuniversitair lid van de Tilburgse hogeschoolraad. In de jaren negentig was hij directeur van de Balie in Amsterdam.

Rob Vermijs (1944) is producent van tv-series en documentaires. Hij was in de jaren zestig en zeventig coördinator en programmeur popmuziek van Trefsentrum Posjet in Tilburg.

1969 Opstand in het Zuiden
Formaat: 21,5 x 14 cm
Prijs:  € 29,95.
isbn: 978-90-8684-100-4
Omvang: 560 blz. + een kleurkatern van 32 blz.