Eind mei 2013 verschijnt bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam de nieuwe dichtbundel van Jasper Mikkers.

In ‘We zijn al lang onderweg’ zijn gedichten samengebracht die werden geschreven tussen 1985 en 2013. Ze laten een samenhang zien wat betreft stijl en thematiek. Het zijn verhalende gedichten en kennen geen vaste vorm. Ook rijm ontbreekt. Wel wordt er aan een strak metrum vastgehouden, zoals in de klassieke poëzie.
De losse vorm komt overeen met de thematiek: op zoek zijn, reizen, verlangen, geen richting kennen, zonder houvast leven.

Inhoudelijke beschrijving:

In de gedichten die in We zijn al lang onderweg zijn bijeengebracht, is ieder op reis. Daadwerkelijk, of in gedachten. Aanvankelijk lijkt de vraag in welke richting de reis gaat, er niet toe te doen. De zorgen van elke dag eisen alle aandacht op. Tot er een stilte valt, en de twijfel toeslaat. Zijn we wel onderweg. Waarheen dan?

In We zijn al lang onderweg gaat ieder op zijn eigen manier om met de hunkering naar een uiteindelijke waarheid, een anker, een richting, een doel. Het verlangen meer te zijn dan door toeval bezield stof laat zich niet aan banden leggen. Losgeslagen door twijfel zet de reiziger die elk mens is, zijn tocht voort, speurend naar houvast, tekens en antwoorden.

Bevatte Eeuwigheid als ontbijt, de vorige bundel van Jasper Mikkers, tintelende gedichten met een erotische ondertoon, in deze nieuwe bundel gaat hij de diepte in en geeft taal aan twijfels waaraan geen mens ontsnappen kan.

De dichtbundel wordt op 2 juni gepresenteerd tijdens het JASPERFEST. Zie hieronder.