Geachte heer Mikkers,

Met verbazing lees ik telkenmale uw zienswijze op de LST fractie op TilburgZ. Ik ben niet verbaast over uw mening over de LST fractie maar wel over de vele feitelijke onjuistheden in uw berichtgevingen. Neem nu uw laatste bericht over de begrotingen 2010 Ik zal u zodra de griffie de lijst van ingediende en aangenomen moties klaar heeft dit overzicht eens doen toekomen en dan kunt u zelf constateren dat de LST fractie bij vele onderwerpen benoemd worden als mede-indieners ook in de cultuursector in een van uw coloms schrijft u De Tilburgse raad liet zien dat ze het belang van cultuur en kunst voor een middelgrote stad inziet en handelt ernaar. Dat geldt niet voor de LST natuurlijk: die gaf maandag fiks af op alles en iedereen die zich met (professionele) kunst inlaat. Ik zeg: de LST. Ik neem aan dat alle fractieleden van deze partij de opvattingen en uitlatingen van LST-voorman Smolders onderschrijven. De gehele passage is onjuist en ik kan u ook verzekeren dat de LST fractie als een blok opereert en derhalve dan ook volledig achter de uitspraken van hun fractieleider staan.  verder :  Ik heb u recent ook persoonlijk aangesproken op het feit dat u ons wegzet als een stel facisten. U durft het daarna nog te presteren om het pamflet te promoten terwijl u zich schuldig maakt aan demonisering van de LST ik heb u gevraagd  om eens in gesprek met elkaar te gaan in een rustige setting maar of in ingaat op mijn verzoek betwijfel ik want dan moet u met “de billen bloot” en ik vrees dat u dat niet durft. Actie beschadig de LST is in volle gang ingezet richting de verkiezingen 2010 en u draagt uw steentje daar behoorlijk aan bij. Ik hoop van ganzer harte dat ik u op de verkiezingsavond in Maart 2010 in uw oor mag fluisteren dat uw missie hopeloos mislukt is.   In afwachting van uw reactie Groeten, Peter van den Hoven Raadslid LST