INTERVIEW MET BOERBOOM
(fragment 6)

Naschrift van Wim Boerboom

Het gehele interview nog eens overziende, wil ik er graag iets aan toevoegen.

Ik heb professor Van de Klundert voorgesteld als een wetenschappelijk econoom die gaandeweg van de marxistische politieke economie is weggedreven. Het was voor mij een verrassing toen tijdens een  symposium op de UvT over ‘40 jaar na de Bezetting’, op 26 november 2009,  bleek dat Marx toch wéér of toch nóg prominent tot zijn hele wetenschappelijke bagage bleek te behoren.

Ik heb professor Schouten waar het de ‘POLEK-periode’ betreft als opponent neergezet, ook  in de persoonlijke sfeer. Dit laat echter onverlet dat ik voor zijn wetenschappelijke arbeid, voorzover door mij gevolgd, blijvend respect heb. Exacte Economie van Schouten was in de jaren vijftig en zestig baanbrekend.

Wat m.i. niet begrepen werd, is dat POLEK niets meer of minder poogde dan het bewerkstelligen van een paradigmashift: een economie gebaseerd op het historisch-dialectisch-materialistische paradigma in de plaats stellen van het Marshalliaanse neo-klassieke (“economics”) paradigma. En die poging had niets te maken met het communisme van Stalin, ook al werd dat op de faculteit met name in de vakgroep Algemene Economie wel zo gezien. Deze poging van POLEK bleek, uiteraard zou ik zeggen, te ambitieus. Daarvoor was de gangbare economiebeoefening nog te vitaal en te wijd verspreid, kreeg door de Chicagoschool (Friedman) zelfs een nieuwe impuls. Hier waren een handjevol economen (ook buiten Tilburg) en het relatief geringe aantal studenten niet tegen opgewassen. Bovendien waren de boost van de ICT-economie en de globalisering die het vliegwiel van de kapitalistische economie in een hogere versnelling zouden zetten, in aantocht. En daarbij kwam dat later, na de ineenstorting van het Sowjet-imperium, degenen die er toe deden, hun vertrouwen in de ‘grote verhalen’ waren kwijtgeraakt en zich overgaven aan het zogenoemde  Post – Modernisme. Kortom: de maatschappelijke context voor een verschuiving in de paradigmata ontbrak volledig.

Overigens wil dit m.i. niet zeggen dat het marxistisch paradigma, zoals zo vaak beweerd wordt, tot de geschiedenis behoort. In tijden van economische crises komt het telkens, ook nu weer, bovendrijven. Maar vooralsnog heeft de kapitalistische werkelijkheid voldoende vluchtwegen gevonden om een ultieme crisis voor te blijven. Denk maar aan  de vlucht naar het huidige China, naar India, Brazilië en Rusland, om maar niet te spreken van Afrika te zijner tijd. Maar ook dan zullen crises het kapitalisme blijven achtervolgen, blijft het marxistisch paradigma actueel en zullen eigentijdse ‘POLEK’-achtige studenten het aan de orde stellen.


Korte biografie van Wim Boerboom

Wim Boerboom is geboren te Nijmegen 1934. Hij doorliep de middelbare school aan het Seminarie Beekvliet in Sint Michielsgestel en het Avondlyceum in Nijmegen. In 1959 begon hij met de studie Economie in Tilburg en studeerde af in 1965. Hij trouwde in 1965 en heeft twee kinderen en vier kleinkinderen.

In 1965 werd hij wetenschapppelijk medewerker aan de Economische Faculteit aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg, daarna wetenschappelijk Hoofdmedewerker en later universitair docent politieke economie en maatschappelijke orde.

Tussen 1966 en 1972 was hij politiek actief binnen de PSP, zowel op landelijk als afdelingsniveau.

Boerboom is marxist. Ook later is hij de marxistische ideologie trouw gebleven. Hij onderwees politieke economie, in het bijzonder economie op marxistische grondslag.
In de zeventiger jaren legde hij zich toe op het geven van lezingen aan andere universiteiten en van cursussen aan de vakbeweging.

Hij is medeoprichter, in 1984, van de Stedenband Tilburg – Matagalpa (SSTN).
In 1999 ging hij met pensioen.

 

Het ISSG  (Internationaal Instituut  voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam)  bezit het archief van Wim Boerboom. Het bevat: fotomateriaal, krantenknipsels, materiaal uit tijd van de Bezetting, de periode daarna, onder meer inzake het congres Capitalism in the Seventies  en de periode van POLEK.