Wie weet wordt de Brabander Tymen Trolsky ooit nog eens geëerd met een biografie. Die zou dan voor eens en altijd opheldering kunnen geven wat er in deze gecompliceerde persoonlijkheid is omgegaan. Een waardevol document voor zijn biograaf is ‘Nagelaten Gedichten & Indonesische gedichten’ (Hoenderbossche Verzen, f 35). Deze prachtige uitgave van een jonggestorven dichter toont hoe revolutionair Jasper Mikkers, alias Tymen Trolsky, zich tegenover tradities en geijkte dichtvormen opstelde. Hij behoort tot de veelbelovende schrijvers uit de jaren zeventig die thans vrijwel vergeten zijn. Ten onrechte want Mikkers’ poëzie excelleert door oorspronkelijkheid en verrukkelijke directheid.
De Limburger, 3 december 1996, door Rob Molin

Er is een duistere kant aan deze dichter Trolsky.
De Stem, 30 januari 1997, door Yvonne Né