Op vrijdag 9 april 2010 werd de Canon Brabantse Letteren bekendgemaakt. Dit is een lijst van 15 boeken die is opgesteld door de Brabantse Bibliotheken, de Universiteit van Tilburg en het Brabantse Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur. Volgens de samenstellers bevat de lijst de 15 belangrijkste werken van de Brabantse Letteren. Van Tymen Trolsky is de roman Aliesje in de canon opgenomen.