‘Dit laat een kras op mijn ziel na.’ Dat zei burgemeester Vreeman zowel tijdens de ingelaste raadsvergadering als tijdens de persconferentie. ‘Ik ben een zeer goede collega kwijtgeraakt en daar heb ik een ontzettend slecht gevoel bij.’
Op maandagmiddag 16 februari, om 17.00 uur, kondigde Hugo Backx zijn vertrek als wethouder aan. Zijn portefeuille bestond uit Onderwijs- en Jeugdbeleid, Cultuur, Monumenten en Architectuur, en Financiën. Daarnaast was hij wijkwethouder van Tilburg West.

We kunnen het ons nog goed herinneren: 29 april 2008, Jan Hamming maakt de formatie van een nieuwe coalitie bekend, bestaande uit PvdA, VVD, Groen Links en SP. Het oude college was gevallen na onenigheid en ‘broedermoord’ binnen het CDA. De eigen partij liet Hans Janssen, wethouder van onder andere Cultuur, vallen. Zij wilde niet meewerken aan de realisering van het Midi Theater, een van de prestige-objecten van wethouder Janssen.

In het nieuwe college kreeg Hugo Backx de portefeuille Cultuur. Daar valt de realisatie van het Midi Theater onder. Het Midi Theater had al bewezen een gevaarlijk dossier te zijn. Maar dat het de kop van een tweede wethouder zou kosten…

Een kleine twee weken geleden kreeg Hugo Backx te horen dat de begroting voor de hernieuwde inrichting van het Midi Theater voor 1.9 miljoen overschreden was. Op een bedrag van 5 miljoen is dat een stevige overschrijding. Hoewel. Er zijn talrijke voorbeelden te noemen waarbij projecten voor hogere bedragen, absoluut en procentueel, overschreden werden. Zonder dat dat tot gevolg had dat de verantwoordelijke politicus besloot af te treden of gedwongen werd af te treden.

Het tweemanschap Ed van Thijn en Pieter Winsemius werd gevraagd binnen enkele dagen (het weekeinde van 14-15 februari) de zaak te onderzoeken en advies uit te brengen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de wethouder weinig te verwijten viel. De tijdsplanning en versnelling van het bouwproject (€ 900.000), het baseren van de aanneemsom op een voorlopig onderwerp waarin niet alle kosten doorberekend konden worden (€ 700.000) en onvoorziene bouwkosten (€ 300.000) vormden de oorzaken.

Backx zei dat zijn besluit uit het college te treden, een persoonlijk besluit was. Dat bestaat niet in de politiek. Het hele weekeinde van 14-15 februari is er overeg geweest tussen de coalitiepartijen. De coalitiegenoten VVD en Groen Links hadden vrede met een excuus van de wethouder aan de gemeenteraad. Hij kon blijven. Eén partij, de partij die zich altijd al tegen Adje’s Theater had gekeerd, dacht daar anders over: de SP. Alle argumenten van de andere partijen ketsten af: Backx diende te vertrekken. Hij had er niet voor gezorgd dat hij tijdig over de budgetoverschrijding geïnformeerd werd. Daardoor had hij niet tijdig college en raad kunnen informeren.

Er bleef Hugo Backx niets anders over dan te vertrekken. ‘Dit laat een kras op mijn ziel na.’ Dit laat een kras op meerdere zielen na. En dit laat gaten in het cultuurbeleid na en een vertraging in de uitvoering van projecten op het gebied van onderwijs en cultuur. Het laat ook een deuk in het imago van de PvdA na. Kort samengevat: dit is slecht voor de stad.

De SP kan haar carnavalskostuum aantrekken en gaan feesten.

Zo gaat het nu eenmaal dikwijls. Partijpolitiek gaat voor het algemeen belang en voor de continuering van het beleid. Hugo Backx was een bezield en bezielend politicus en wethouder. Hij durfde uitdagingen aan te gaan en risico’s te nemen. Bij zijn aftreden sprak hij de hoop uit dat er nu niet een periode van rekenmeesters aanbrak die alles langs de meetlat legden. ‘Er moet hart en ziel blijven voor doorpakken en voor eigen initiatief.’

Ik geloof niet dat de Tilburgers de SP dankbaar moeten zijn. Integendeel.

Zal de SP in 2010 in een coalitie terugkeren? Zal één politieke partij de SP nog vertrouwen?

In de politiek weet je het nooit.