Op 8 januari dit jaar plaatste ik een brief met begeleidende tekst op mijn weblog onder de titel WORDT DE STUDENTENREVOLUTIE TILBURG HERDACHT 1969-2009. De brief werd door mij verstuurd naar het College van bestuur van de Universiteit van Tilburg en het College van Burgemeester en Wethouders van Tilburg. Ik herinnerde beide colleges aan de bezetting van de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg op 29 april 1969 door progressieve studenten en stelde de vraag of we, 40 jaar na dato, niet aandacht moeten schenken aan de studentenrevolutie in Tilburg. Dit zou kunnen door de organisatie van een symposium en een tentoonstelling.

Uit naam van de universiteit nam voorlichter Pieter Siebers contact met mij op. De universiteit stond niet onwillig tegenover initiatieven die tot doel hadden de studentenrevolutie te herdenken.

Ook in de stad Tilburg viel de brief bij enkele mensen in goede aarde, onder andere bij Ernst Potters, directeur van kunstpodium RUIMTE X.. Hij nam het initiatief om op 28 januari op de Universiteit van Tilburg een aantal mensen bijeen te roepen. Daar, aan een tafel in de mensa, werd overlegd over de vraag hoe de bezetting herdacht kan worden. Belangrijke partijen waren aanwezig: Pieter Siebers, voorlichter van de UvT, drie mensen van Studium Generale van de UvT, de hoofdredacteur van Univers (universiteitsblad), Ernst Potters (directeur Ruimte X, cultureel podium in Tilburg), het driemanschap Paul Kuijpers, Frans Godfroy en Rob Vermijs (zij geven in het najaar een boek uit over de studentenbeweging van eind jaren zestig, tegen de achtergrond van het internationale studentenprotest; daarin een belangrijke plaats voor Tilburg), componist Tom America en tenslotte ikzelf. Door allen werd de bereidheid uitgesproken na te denken over mogelijke initiatieven en daarbij met anderen samen te werken. Besloten werd het zwaartepunt van de aktiviteiten te laten vallen in november dit jaar. Wel zal eind april (op 29 april 1969 werd de Hogeschool bezet) een special van Univers verschijnen, gewijd aan de bezetting. Een symposium en tentoonstelling vinden wellicht plaats in november. De diverse activiteiten zullen zoveel mogelijk worden gebundeld.

Studium Generale wil graag op korte termijn beschikken over de teksten van de twee boeken die in het najaar zullen verschijnen, te weten de cultuur-filosofische studie over de studentenbeweging van Paul Kuijpers, Frans Godfroy en Rob Vermijs en de roman Een geur van historie (werktiel) van mijn hand. Die twee publikaties kunnen richtinggevend zijn bij de ontwikkeling van verdere aktiviteiten.

Van de gemeente Tilburg ontving ik eind januari een brief waarin werd meegedeeld dat het budget dat bestemd was voor de viering van 200 jaar stadsrechten in Tilburg, was verdeeld. Uit die mededeling blijkt dat er bij de gemeente een misvatting bestaat wat betreft mijn intenties. Ik schreef de brief niet als organisator van festiviteiten in het kader van Tilburg 200 jaar stadsrechten. Ik attendeerde de gemeente op het historische gegeven dat het dit jaar 40 jaar geleden is dat de studentenakties eind jaren zestig culmineerden in de bezetting van de universiteit (Katholieke Hogeschool Tilburg). En dat er aanleiding is voor de gemeente om eventuele initiatieven financieel en op andere wijze te ondersteunen. Er is gee noodzaak om die ondersteuning in het kader van 200 jaar stadsrechten te laten plaats vinden.

Op 2 maart zullen bovengenoemde instellingen en personen opnieuw voor overleg bijeenkomen in RUIMTE X te Tilburg.