Geplaatst op 8 januari 2009 door

Dit jaar, 2009, herdenkt Tilburg dat de stad 200 jaar geleden stadsrechten kreeg. Er worden allerlei activiteiten en festiviteiten georganiseerd. Op de lijst van te herdenken gebeurtenissen ontbreekt evenwel één belangrijke vermelding. Op 29 april 2009 is het veertig jaar geleden dat de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg, nu de Universiteit van Tilburg, door de studenten werd bezet.

Deze bezetting was een historische gebeurtenis van formaat. Nooit kwamen Tilburg en de universiteit zo in het brandpunt van de publieke belangstelling te staan. De Tilburgse studentenrevolutie was voorpaginanieuws van dagbladen in binnen- en buitenland.

Dan is het opmerkelijk dat noch de universiteit noch de gemeente Tilburg voornemens zijn aandacht te besteden aan de voortrekkersrol die Tilburgse studenten speelden bij de studentenrevolutie in Nederland. De universiteit is vooralsnog niet voornemens een symposium te organiseren terwijl het niet moeilijk is goede sprekers te krijgen die de studentenrevolutie van diverse kanten in boeiende lezingen kunnen belichten. Ook is er geen tentoonstelling gepland, gewijd aan de studentenacties van tweede helft jaren zestig van de vorige eeuw. Terwijl er materiaal genoeg is in de vorm van foto’s en andere voorwerpen om een prachtige en boeiende tentoonstelling in te richten.

Tilburg en de universiteit laten een uitgelezen kans zich landelijk te profileren, ongebruikt voorbijgaan. Welke redenen kunnen stad en universiteit hebben om zich niet warm te maken voor historische herdenking van de revolutie? Waarom manifesteren stad en universiteit zich niet op een terrein waarop ze zich kunnen meten met Amsterdam, Nijmegen en Utrecht? Waar is het historisch besef?

Ik schreef een brief gericht aan het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg en aan het College van Burgemeester en Wethouders van Tilburg.