Er is een zwerfkei geplaatst aan de oever van de Mark, ten zuiden van de Duivelsbrug in het Ginniken, Breda. Op de kei is een poëzietekst van Tymen Trolsky gebeiteld. Eerder werd een bank met tekst van Trolsky geplaatst op de Regte Heide onder Goirle en een zwerfkei met inscriptie in Gilze, op de kruising van de N260 en de Schaapsdijk.